BIM un citas IT: iespjas, ieviešana, problēmas un risinājumi