Būvdarbu iepirkumi ES līdzfinansēto projektu ietvaros, ņemot vērā spēkā esošo Publisko iepirkumu likumu