Būvniecības process no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā