Būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaude būvobjektā.