Ekonomikas daļa kā būvprojekta sastāvdaļa- prasības, sastāvs