Ekonomikas daļa kā būvprojekta sastāvdaļa- prasības. sastāvs