Kā iekļauties termiņos un budžetā,identificējot problēmas pirms būvniecības