Kā iekļauties termiņos un budžetā, identificējot problēmas pirms būvniecības