Koka konstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5.eirokodeksu