Neatbilstības un ieteikumi par būvniecības kārtības izpildi