Praktiskā nodarbība dzelzsbetona pamatu aprēķinu automatizēšanā, sakaņā ar EC@