Vai zinām kā būvēt atbilstoši LBN 002-15 prasībām?