Semināri

Koka konstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5.eirokodeksu (14/05/2018)

Trīs semināru cikls (07/06/2018)

Jaunākās tehnoloģijas un efektīvākie risinājumi inženierkomunikācijās un būvizstrādājumu izvēlē (pamati, pagrabi) (07/06/2018)

Jaunākās tehnoloģijas un efektīvākie risinājumi inženierkonstrukcijās un būvizstrādājumu izvēlē (Jumti, mansardi,balkoni) (19/06/2018)

Jaunākās tehnoloģijas un efektīvākie risinājumi inženierkonstrukcijās un būvizstrādājumu izvēlē (sienu konstrukcijas) (13/06/2018)

Būvniecības normatīvo aktu prasības (15/06/2018)

Būvniecības procesa regulējums (18/05/2018)

Hidroizolācija- teorija un prakse (24/04/2018)

Būvdarbu tāmēšana ikdienā (15/05/2018)

Savietotie jumti, zaļie jumti,terases. Pielietojamie būvizstrādājumi, iestrādes tehnoloģijas. (09/05/2018)

Būvdarbu organizācija un darba vietu aprīkošana ceļu un ielu būvdarbos (17/05/2018)

Būvniecības procedūru reglamentējošie normatīvi (01/06/2018)

Būvuzraudzība (30/05/2018)

Būvuzraudzība (18/04/2018)

Ēku būvdarbu vadīšana (06/06/2018)

Dzelzsbetona remonts un aizsardzība (24/05/2018)

Prasības reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem (11/05/2018)

Būvju tehniskā apsekošana (19/04/2018)

Būvniecības process no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā (23/04/2018)

Praktiskā būvmehānika būvspeciālistiem (28/05/2018)

BIM un IT. Iespējas, ieviešana, problēmas, un risinājumi (08/05/2018)

Ēku gaiscaurlaidība- nozīme normas, pieredze un realitāte (16/05/2018)

Būvniecības process no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā (07/05/2018)

Ceļu specifikācijas 2017 ietverot autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas (23/05/2018)

Neatbilstības un ieteikumi par būvniecības kārtības izpildi (10/05/2018)

Betons.Standarti. Darbu izpilde. Praktiskie aspekti. (26/04/2018)

Darba aizsardzības koordinātora pienākumi un tiesības būvniecībā (20/04/2018)

Būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaude būvobjektā. (17/04/2018)

Ģeosintētiskie būvizstrādājumi, to pielietojums Latvijā 1996.-2017. Piemēri, risinājumi, problēmas. (25/04/2018)

Iegādājies abonomentu 5 semināriem (02/01/2018)

Iegādājieties abonementu (02/10/2017)

Iegādājieties abonementu (01/09/2017)