Semināri

Jaunā būvniecības likuma divi gadi praksē- ieguvumi un zaudējumi (01/06/2017)

Līmētās dubult-T koka sijas. Krustām līmētu masīvkoka paneļu tehnoloģija. (21/06/2017)

Augstas veiktspējas betoni un nanobetoni (08/06/2017)

Jaunā būvniecības likuma divi gadi praksē-ieguvumi un zaudējumi (05/07/2017)

Logus un durvis raksturojošie veikstspējas raksturlielumi, to klasifikācija saskaņā ar LVS EN 1435-1 un izvēles kritēriji pasūtījumos (27/06/2017)

Praktiskā būvmehānika būvspeciālistiem (19/06/2017)

Izplatītākās kļūdas un efektīvākie risinājumi inženierkonstrukcijās un būvizstrādājumu izvēlē (20/06/2017)

Būvniecības process- no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā (28/06/2017)

Kā iekļauties termiņos un budžetā, identificējot problēmas pirms būvniecības (15/06/2017)

Praktiskā būvuzraudzība (07/06/2017)

Būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaude būvobjektā (13/06/2017)

Neatbilstības un ieteikumi par būvniecības kārtības izpildi (30/05/2017)

Savietotie jumti, zaļie jumti, terases, pielietojamie būvizstrādājumi, iestrādes tehnoloģijas (25/05/2017)

Praktiskā nodarbība dzelzsbetona konstrukciju aprēķinu automatizēšanā saskaņā ar EC2 (24/05/2017)