Semināri

Būvizstrādājumu ekspluatācijasīpašību deklarācijas un to veiktspējas novērtējums (regule 305/2011) (25/01/2018)

Ēku būvdarbu vadīšana (14/03/2018)

Jaunākās izmaiņas būvniecības procedūru reglamentējošajos normatīvos (27/03/2018)

Būvdarbu organizācija un darba vietu aprīkošana ceļu un ielu būvdarbu laikā (01/02/2018)

Būvdarbu organizācija un darba vietu aprīkošana ceļu un ielu būvdarbu laikā (01/03/2018)

Būvuzraudzība (08/02/2018)

Projektu vadība atbilstoši būvniecības regulējumam (06/03/2018)

BIM un citas IT: iespjas, ieviešana, problēmas un risinājumi (22/02/2018)

Inženiera darba organizācija FIDIC līgumos, inženiertīklu būvniecības tehniskie aspekti un kvalitātes kontrole (15/03/2018)

Iegādājies abonomentu 5 semināriem (02/01/2018)

Derīgo izrakteņu ieguve Latvijā (21/02/2018)

Hidromelioratīvā būvniecība (16/02/2018)

Koka konstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5.eirokodeksu (02/03/2018)

Tērauda konstrukciju projektēšana saskaņā ar EC3 (14/02/2018)

Būvniecības normatīvo aktu prasības (23/02/2018)

Būvdarbu tāmēšana (11/04/2018)

Būvdarbu tāmēšana (28/03/2018)

Būvdarbu tāmēšana (21/03/2018)

Būvdarbu tāmēšana (07/03/2018)

Būvdarbu tāmēšana (28/02/2018)

Būvkonstrukciju kondensācijas risku novērtējums (27/02/2018)

Hidroizolācija- teorija un prakse (13/02/2018)

Būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaude būvobjektā. (06/02/2018)

Ģeosintētiskie būvizstrādājumi, to pielietojums Latvijā 1996-2017. Piemēri, risinājumi, problēmas. (07/02/2018)

Tiltu ekspluatācija un regulārās pārbaudes (23/01/2018)

Arhitektūras pieminekļu restaurācijas darbu aspekti (31/01/2018)

Neatbilstības un ieteikumi par būvniecības kārtības izpildi (19/01/2018)

Ekonomikas daļa kā būvprojekta sastāvdaļa- prasības. sastāvs (24/01/2018)

Iegādājieties abonementu (02/10/2017)

Iegādājieties abonementu (01/09/2017)