Semināri

Būvju tehniskā apsekošana (23/05/2017)

Jaunā būvniecības likuma divi gadi praksē- ieguvumi un zaudējumi (18/05/2017)

Jaunā būvniecības likuma divi gadi praksē- ieguvumi un zaudājumi (11/04/2017)

Standarti un to loma būvniecības procesa regulējumā (11/05/2017)

Būvniecības projektu vadība atbilstoši būvniecības regulējumam (16/05/2017)

Līmētās dubult-T koka sijas (09/05/2017)

Ceļu specifikācijas 2017, ietverot autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas (17/05/2017)

Nokrišņu radītās problēmas un to risinājumi būvniecībā (27/03/2017)

Ceļu specifikācijas 2017, ietverot autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas. (18/04/2017)

Būvkonstrukciju kondensācijas risku novērtējums (10/05/2017)

Ēku būvdarbu vadīšana (25/04/2017)

Monolītā betona kvalitātes nodrošināšana (27/04/2017)

Mūra aizsardzība un remonts (10/04/2017)

Praktiskā nodarbība dzelzsbetona konstrukciju aprēķinu automatizēšanā (21/03/2017)

Praktiskā būvmehānika Projektētājiem (21/04/2017)

Praktiskā būvmehānika projektātājiem (19/04/2017)

Ģeosintētiskie būvizstrādājumi, to pielietojums Latvijā 1996.-2016. Piemēri, risinājumi, problēmas. (03/04/2017)

Būvdarbu tāmēšana (17/05/2017)

Būvdarbu tāmēšana (03/05/2017)

Būvdarbu tāmēšana (26/04/2017)

Būvdarbu tāmēšana (12/04/2017)

Būvdarbu tāmēšana (05/04/2017)

Būvekspertīze (20/04/2017)

Jaunā Būvniecības likuma divi gadi praksē- ieguvumi un zaudējumi (28/03/2017)

Praktiskā būvuzraudzība (29/03/2017)

BIM un citas mūsdienu tehnoloģijas projektēšanā, būvniecībā, vadībā (04/04/2017)

Būvniecības process- no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā (06/04/2017)

Normatīvais regulējums jumta segumu ieklāšanā (22/03/2017)

Patvaļīgā būvniecība un apbūves tiesības (20/03/2017)

Arhitektūras pieminekļu restaurācijas darbu aspekts (30/03/2017)

Būvniecības projektu vadība atbilstoši būvniecības regulējumam (27/02/2017)

FIDIC līgumi, to pielietojums Latvijā. FIDIC Sarkanā un Dzeltenā grāmata. (28/02/2017)

Būvdarbu tāmēšana (26/01/2017; 02/02/2017; 16/02/2017; 23/02/2017; 09/03/2017)