Semināri

Jaunākās izmaiņas būvniecības procedūru reglamentējošajos normatīvos (02/11/2017)

Ēku būvdarbu vadīšana (09/11/2017)

Praktiskā nodarbība dzelzsbetona pamatu aprēķinu automatizēšanā saskaņā ar EC 2 (14/11/2017)

Būvdarbu tāmēšana (13/12/2017)

Būvdarbu tāmēšana (29/11/2017)

Būvdarbu tāmēšana (22/11/2017)

Būvdarbu tāmēšana (08/11/2017)

Būvdarbu tāmēšana (01/11/2017)

Būvju tehniskā apsekošana (31/10/2017)

Ceļu specifikācijas 2017 ievērojot autoceļu uzturēšanas darbu specifikācija (25/10/2017)

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi (13/10/2017)

Būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas un būvizstrādājumu veiktspējas novērtējums (23/10/2017)

Būvkonstrukciju kondensācijas risku novērtējums (17/10/2017)

Būvniecības izmaksu noteikšanas jaunā kārtība (19/10/2017)

Būvuzraudzība (12/10/2017)

Būvniecības process no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā (10/10/2017; 01/01/1970)

Praktiskā būvmehānika būvspeciālistiem (03/10/2017)

Transportbūvju būvuzraudzība (18/09/2017)

Būvniecības resursu patēriņa normēšana (28/09/2017)

Kā iekļauties termiņos un budžetā,identificējot problēmas pirms būvniecības (12/09/2017)

Iegādājieties abonementu (02/10/2017)

Iegādājieties abonementu (01/09/2017)

Jaunākās izmaiņas būvniecības procedūru reglamentējošajos normatīvos (05/09/2017)

Būvniecības procesa regulējums (15/09/2017)

Neatbilstības un ieteikumi par būvniecības kārtības izpildi (19/09/2017)

Būvdarbu iepirkumi ES līdzfinansēto projektu ietvaros, ņemot vērā spēkā esošo Publisko iepirkumu likumu (29/09/2017)

Būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaude būvobjektā (26/09/2017)

Praktiskās publiskās runas un prezentācijas prasmju kurss (27/09/2017)

Būvdarbu tāmēšana (30/08/2017)

Dzelzsbetona remonts un aizsardzība (24/08/2017)