Semināri

Praktiskā būvmehānika būvspeciālistiem (19/06/2017)

Izplatītākās kļūdas un efektīvākie risinājumi inženierkonstrukcijās un būvizstrādājumu izvēlē (20/06/2017)

Būvniecības process- no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā (28/06/2017)

Kā iekļauties termiņos un budžetā, identificējot problēmas pirms būvniecības (15/06/2017)

Monolitā betona kvalitātes nodrošināšana (27/04/2017)

Līmētās dubult-T koka sijas (09/05/2017)

Praktiskā būvuzraudzība (07/06/2017)

Ēku būvdarbu vadīšana (25/04/2017)

Būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaude būvobjektā (13/06/2017)

Jaunā Būvniecības likuma divi gadi praksē- ieguvumi un zaudējumi (11/04/2017)

Jaunā Būvniecības likuma divi gadi praksē- ieguvumi un zaudējumi (01/06/2017)

Jaunā Būvniecības likuma divi gadi praksē- ieguvumi un zaudējumi (18/05/2017)

Neatbilstības un ieteikumi par būvniecības kārtības izpildi (30/05/2017)

Hidroizolācija- pamati, pagrabi, grīdas, balkoni, jumti, imjekcijas (15/05/2017)

Savietotie jumti, zaļie jumti, terases, pielietojamie būvizstrādājumi, iestrādes tehnoloģijas (25/05/2017)

Praktiskā nodarbība dzelzsbetona konstrukciju aprēķinu automatizēšanā saskaņā ar EC2 (24/05/2017)

Būvju tehniskā apsekošana (23/05/2017)

Standarti un to loma būvniecības procesa regulējumā (11/05/2017)

Būvniecības projektu vadība atbilstoši būvniecības regulējumam (16/05/2017)

Ceļu specifikācijas 2017, ietverot autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas (17/05/2017)

Nokrišņu radītās problēmas un to risinājumi būvniecībā (27/03/2017)

Ceļu specifikācijas 2017, ietverot autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas. (18/04/2017)

Būvkonstrukciju kondensācijas risku novērtējums (10/05/2017)

Praktiskā nodarbība dzelzsbetona konstrukciju aprēķinu automatizēšanā (21/03/2017)

Praktiskā būvmehānika Projektētājiem (21/04/2017)

Praktiskā būvmehānika projektātājiem (19/04/2017)

Būvekspertīze (20/04/2017)

Jaunā Būvniecības likuma divi gadi praksē- ieguvumi un zaudējumi (28/03/2017)

Praktiskā būvuzraudzība (29/03/2017)

Normatīvais regulējums jumta segumu ieklāšanā (22/03/2017)

Patvaļīgā būvniecība un apbūves tiesības (20/03/2017)

Arhitektūras pieminekļu restaurācijas darbu aspekts (30/03/2017)