Semināri

Būvniecības process no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā (16/01/2018)

Betonēšana ziemas apstākļos (28/11/2017)

Etiķete un manieres mūsdienīgā birojā (08/12/2017)

Neatbilstības un ieteikumi par būvniecības kārtības izpildi (19/01/2018)

Ekonomikas daļa kā būvprojekta sastāvdaļa- prasības. sastāvs (24/01/2018)

Hidroizolācija,- projektēšana,ierīkošana, remonts (01/12/2017)

Darba aizsardzības prasības būvniecībā (21/12/2017)

Jaunākās izmaiņas būvniecības procedūru reglamentējošos normatīvos (11/01/2018)

Būvju tehniskā apsekošana (10/01/2018)

Būvuzraudzība (17/01/2018)

Vai zinām kā būvēt atbilstoši LBN 002-15 prasībām? (20/12/2017)

Praktiskās publiskās runas un prezentācijas prasmju kurss (04/12/2017)

Kā iekļauties termiņos un budžetā, identificējot problēmas pirms būvniecības (07/12/2017)

Patvaļīgā būvniecība un apbūves tiesības (15/12/2017)

Būvniecības projektu vadība atbilstoši būvniecības regulējumam. (05/12/2017)

Ģeotehniskie būvizstrādājumi, to pielietojums Latvijā 1996.-2017. Piemāri, risinājumi, problēmas. (12/12/2017)

Būvuzraudzība un būvprojektu vadība ceļu un tiltu nozarē (30/11/2017)

Izplatītākās kļūdas un efektīvākie risinājumi inženierkonstrukcijās un būvizstrādājumu izvēlē (jumti) (16/11/2017)

Pasīvās ugunsdrošības risinājumi (23/11/2017)

Būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaude būvobjektā (07/11/2017)

Būvniecības resursu patēriņa normēšana (26/10/2017)

Jaunākās izmaiņas būvniecības procedūru reglamentējošajos normatīvos (02/11/2017)

Ēku būvdarbu vadīšana (09/11/2017)

Praktiskā nodarbība dzelzsbetona pamatu aprēķinu automatizēšanā saskaņā ar EC 2 (14/11/2017)

Būvdarbu tāmēšana (13/12/2017)

Būvdarbu tāmēšana (29/11/2017)

Būvdarbu tāmēšana (22/11/2017)

Būvdarbu tāmēšana (08/11/2017)

Būvdarbu tāmēšana (01/11/2017)

Būvju tehniskā apsekošana (31/10/2017)

Ceļu specifikācijas 2017 ievērojot autoceļu uzturēšanas darbu specifikācija (25/10/2017)

Iegādājieties abonementu (02/10/2017)

Iegādājieties abonementu (01/09/2017)