Semināri

Tipiskās problēmas betona izgatavošanā, transportēšanā un noblīvēšanā (08/08/2017)

Transportbūvju būvuzraudzība (22/08/2017)

Būvniecības process no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā (14/08/2017)

Būvniecības projektu vadība atbilstoši būvniecības regulējumam (04/08/2017)

Praktiskā būvmehānika būvspeciālistiem (28/08/2017; 01/01/1970)

Izplatītākās kļūdas un efektīvākie risinājumi inženierkonstrukcijās un būvizstrādājumu izvēlē (15/08/2017)

Normatīvo aktu prasības būvju ugunsdrošībā (01/08/2017)

Būvspeciālists -būvuzraugs (17/08/2017)

Būvdarbu tāmēšana (30/08/2017)

Dzelzsbetona remonts un aizsardzība (24/08/2017)

Būvniecības izmaksu noteikšanas jaunā kārtība (26/07/2017)

Būvdarbu iepirkumi ES līdzfinansēto projektu ietvaros, ņemot vērā spēkā esošo Publisko iepirkumu likumu (28/07/2017)

Darba aizsardzības prasības būvniecībā (25/07/2017)