Būvizstrādājumu aprite

Būvizstrādājumu aprites kārtība Eiropā un Latvijā

Apskatāmās tēmas:
1. Preču aprites pamatprincipi Eiropas Savienībā
2. Būvizstrādājumu direktīva 89/106/EEK
3. Būvizstrādājumu direktīvas transpozīcija Latvijas normatīvo aktu sistēmā.
4. Būvizstrādājumu veiktspējas (tehnisko īpašību) deklarēšana.
5. Raksturīgākās uzņēmēju kļūdas būvizstrādājumu aprites jomā.
6. Būvizstrādājumu aprites regulas projekts.
7. Būtiskākās sagaidāmās izmaiņas būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanā.

Lektors: Asoc.prof.,Dr.sc.ing. Andris Šteinerts
Latvijas Nacionālās Standartizācijas padomes loceklis, Būvniecības standartizācijas tehniskās komitejas priekšsēdētājs, daudzu zinātniski pētniecisku darbu autors

Lektore: Dipl. Ing. Ināra Egle
SIA LBS-Konsultants Galvenais speciālists – eksperts būvmateriālu jautājumos

Semināra ilgums: 10 (akadēmiskās stundas)