Būvniecības projektu vadība

Apskatāmās tēmas:
1. Projekta vadība no idejas līdz realizācijai
2. Projekta dzīves cikls
3. Projekta stadiju ilgums un izmaksas
4. Būvniecības projekta stadijas
5. Starptautiskie būvniecības līgumi
6. Projekta vadības dažādas iespējas
7. Projekta dalībnieku atbildība un apdrošināšana
8. Projektu vadītāja profesijas standarts.

Lektore: Dipl.ing. Helēna Endriksone
SIA LBS Konsultants valdes priekšsēdētāja, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja vietniece

Semināra ilgums: 8 h (astronomiskās stundas)