Būvprojektu vadība

Apskatāmās tēmas:
1. Ieceres izvērtēšana un izejas datu savākšana, koncepcijas izstrāde
2. Projektēšanas uzdevums, būvprojekta izstrādes sagatavošana
3. Būvprojekta izstāde, risinājumu optimizēšana skiču un tehniskā projekta stādījās, risinājumu detalizācija,
cenu aptaujas materiālu izstrāde
4. Cenu aptaujas, Galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju izvēle, līgumu slēgšanas procedūras;
5. Būvniecības un rekonstrukcijas procesu uzraudzība, korektīvās darbības
6. Būvju gatavošana nodošanai ekspluatācijā, nodošanas ekspluatācijā process
7. Garantijas laika saistības un to nodrošinājums

Lektors: Dipl.ing. Guntars Šterns
Inženieru biroja SIA „Būves un būvsistēmas” valdes priekšsēdētājs

Semināra ilgums: 5h (astronomiskās stundas)