Darba aizsardzība

Darba aizsardzība būvniecībā

Apskatāmās tēmas:
1. Būvniecības procesā iesaistīto personu pienākumi darba aizsardzības jomā (pasūtītājs, darba aizsardzības koordinators, projektētājs, būvuzraugs, ģenerāluzņēmējs, apakšuzņēmēji, nodarbinātie, pašnodarbinātās personas utt.)
2. Būvniecības dokumenti (Būvatļauja, darbu organizācijas projekts, darbu veikšanas projekts, darba aizsardzības plāns, iepriekšējais paziņojums par būvdarbu veikšanu utt.).
3. Būvlaukuma iekārtošana (pieeja būvlaukumam; ģērbtuves, dušas, izlietnes, tualetes, atpūtas telpas; materiālu glabāšana, atkritumu apsaimniekošana; apgaismojums, ārkārtas situāciju pārvaldīšana; pirmā palīdzība; ziņošana par nelaimes gadījumiem, bīstamām situācijām, būvlaukuma kārtības noteikumi)
4. Darba aizsardzības prasības būvdarbu laikā:
būvlaukuma vadība; darbs augstumā, tai skaitā darbs ar kāpnēm,statņu izmantošana; droša kravu pārvietošana; zemes darbi; demontāža, darbs ar azbestu; elektrodrošība; darba aprīkojums; bīstamās vielas; individuālās aizsardzības līdzekļi; darbi šaurās vietās, noslīkšanas risks; troksnis, vibrācija; optiskais un cita veida starojums.
5. Darba vides risku novērtēšana būvniecībā.

Lektore: M.sc.PKM Gita Dambe
Kultūras ministrijas darba aizsardzības koordinatore

Semināra Ilgums: 7 h (astronomiskās stundas)