Eirokodekss Nr. 1

Apskatāmās tēmas:
1. Pastāvīgās un lietderīgās slodzes
LVS EN 1991-1-1. 1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-1.daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes (EN 1991-1-1. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: General actions; Densities, self-weight and imposed loads for buildings)

2. Sniega slodzes.
LVS EN 1991-1-3. 1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3.daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes (EN 1991-1-3. Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-3: General actions. Snow loads)

3. Vēja iedarbes.
LVS EN 1991-1-4. 1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4.daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes (EN 1991-1-4. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions – Wind actions)

4. Uguns iedarbes uz būvkonstrukcijām.
LVS EN 1991-1-2. 1.Eirokodekss – Iedarbes uz konstrukcijām – 1-2.daļa: Vispārīgās iedarbes- Uguns radītās iedarbes uz konstrukcijām (EN 1991-1-2. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-2: General actions – Actions on structures exposed to fire)

Lektore: Dr.Sc.ing. Lilita Ozola
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku Inženieru fakultātes Būvkonstrukciju katedras docente

Semināra ilgums:  6h (astronomiskās stundas)