Eirokodekss Nr. 5

Apskatāmās tēmas:
1. Slodzes uz koka pārseguma konstrukcijām (1. Eirokodekss)
2. Nestspējas un ekspluatējamības robežstāvokļu nosacījumi koka būvkonstrukciju elementiem
3. Koka elementu savienojumu nestspējas aprēķini un konstruēšanas nosacījumi
4. Pamatnoteikumi koka konstrukciju projektēšanā
5. Slodžu (ieskaitot vēja statisko spiedienu) aplēses piemērs uz koka pārseguma konstrukcijām (1. Eirokodekss)
6. Sistēmas aprēķina shēmas definēšana un statiskā aplēse ar programmu „Statika” vai „Analysis for Windows”.
7. Neizdevīgāko piepūļu noteikšana slodžu kombinācijās. Nesošās konstrukcijas elementu dimensionēšanas piemēri.

Lektore: Dr.Sc.ing. Lilita Ozola
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku Inženieru fakultātes Būvkonstrukciju katedras docente

Semināra ilgums:  6h (astronomiskās stundas)