Tehniskā apsekošana

Apskatāmās tēmas:
1. Normatīvie akti tehniskajā apsekošanā
2. Būvju vizuālo konstrukciju novērtēšana
3. Instrumenti un apsekošanas metodes
4. Darbs objektā
5. Rezultējošās daļas izstrāde, secinājumi

Lektors: Dipl.ing. Artis Dzirkalis
LBS-Konsultants direktora vietnieks

Semināra ilgums: 4 h (astronomiskās stundas)