Vebinārs- Ar saistvielām saistīta minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība aukstā veidā (3.augustā)