Vebinārs-Betona konstrukcijās lietojamo stiprinājumu projektēšana saskaņā ar Eirokodeksu EN 1992-4 (EC2.4 daļa) (būtiskās izmaiņas salīdzinot ar ETAG vadlīnijām, izmaiņas aprēķinos ) (24.novembrī)r