Vebinārs-Būvdarbu vadītāja pienākumi būvdarbu gaitā un būvniecības izpilddokumentācija elektroniskajā vidē (11.augustā)