Vebinārs- Būvdarbu vadītāja pienākumi būvdarbu gaitā un būvniecības izpilddokumentācija elektroniskajā vidē (16.novembrī)