Vebinārs-Būvju tehniskā apsekošana atbilstoši LBN 405-21 noteikumiem (29.septembrī)