Vebinārs-Būvju tehniskā apsekošana atbilstoši LBN 405-21 prasībām (30.augustā)