Vebinārs- Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā ar jaunām izmaiņām BIS funcionalitātā (28.janvārī)