Vebinārs-Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā ar jaunām izmaiņām BIS funkcionalitātē (27.septembrī)