Seminārs-Elektroniskais būvdarbu žurnāls BIS ar jaunajām izmaiņām BIS funkcionalitātē (16.augustā)