Vebinārs-Elektroniskais būvdarbu žurnāls BIS ar jaunajām izmaiņām BIS funkcionalitātē (17.maijā)