Vebinārs-Ieceres (būvniecības lietas) BIS no lietas uzsākšanas līdz projektēšanas nosacījumu izpildei (29.jūlijā)