Vebinārs-Koka konstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5.Eirokodeksu (18.oktobrī)