Vebinārs – Kompozītu būvkonstrukciju aprēķins, saskaņā ar LVS EN 1994 (EC4) (26.maijā)