Vebinārs-Prasības būvizstrādājumu un iekārtu atbilstības novērtēšanai (24.februārī)