Vebinārs-Prasības būvizstrādājumu un iekārtu atbilstības novērtēšanai (26.augustā)