Kontakti

Helēna Endriksone
Valdes priekšsēdētāja
Tel:67270122

helena@lbskonsultants.lv

Juris Tervits
Izpilddirektors, valdes loceklis
Tel:67311030

juris@lbskonsultants.lv

Valdes loceklis
Andris Veinbergs

Valdes loceklis
Aivars Caune

Valdes loceklis
Tālis Straume

Mirdza Treija
Būvprojektu ekspertīzes daļas vadītāja
Tel:67311030

mirdza@lbskonsultants.lv

Jānis Ivbulis
Izpilddirektora vietnieks
Tel:67311030

janis@lbskonsultants.lv

Sandra Kronīte
Grāmatvede
Tel:67311030
sandra@lbskonsultants.lv
Ināra Egle
Apmācību vadītāja,
Galvenais speciālists -
eksperts būvmateriālu
jautājumos
Tel:67311180

inara@lbskonsultants.lv
seminari@lbskonsultants.lv