Mūsu darbi

 • Būvekspertu pakalpojumi 35 Latvijas slimnīcām un veselības centriem (Pasūtītājs: Veselības ekonomikas centrs).
 • Konsultācijas būvniecības procesā Doma baznīcas un klostera ansambļa restaurācijā.
 • Cesvaines pils atjaunošanas projektu vadīšana un projekta uzraudzība (ES finansējums).
 • Mālpils muižas tehniskā ekspertīze pēc ēkas applūšanas.
 • Latvijas Nacionālās Bibliotēkas jumta ieseguma konstruktīvo risinājumu pieprasījumu ekspertīze.
 • Bauskas rātsnama rekonstrukcijas  projekta ekspertīze.
 • Televīzijas un sakaru torņa, Rīgā, Ērgļu ielā 7, konstrukcijas novietojuma detaļplānojuma ekspertīze.
 • Latgales priekšpilsētas multifunkcionālā kultūras centra Rīga, Dubnas ielā 2, tehniskā projekta ekspertīze

 

 • Loģistikas kompleksa Olaines novadā jumta avārijas ekspertīze.
 • Dzīvojamo ēku kompleksa ar sabiedriskajām un tirdzniecības telpām A. Čaka ielā, tehniskā ekspertīze.
 • Lēdurgas estrādes Limbažu raj., Lēdurgā, tehniskā ekspertīze.
 • Plastmasas cauruļvadu ražošanas kompleksa Jelgavā, tehniskā ekspertīze.
 • Konferences “Ūdens saimniecības projektu īstenotājiem”, organizēšana. Galerija
 • Trīs dienu semināra par Eiropas Savienības fondu apguvi „Iepirkumu organizēšana Kohēzijas fonda finansētajos projektos”, organizēšana.

 

 • Rīgas TES TEC -1 rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīze.
 • Rīgas TES TEC -2 rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīze.
 • Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja ēkas Rīgā, Pils laukumā 2, rekonstrukcijas tehniskā projekta ekspertīze.
 • Daudzfunkcionāla kompleksa Rīgā, Daugavgrīvas ielā 9, tehniskā projekta izstrādes gaitas uzraudzība un ekspertīze.
 • Tirdzniecības centra „Galerija Rīga” tehniskā projekta ekspertīze.
 • Kokapstrādes ražotnes Vidrižu pagastā, tehniskā ekspertīze.
 • Arhitektoniski-mākslinieciskās inventarizācijas ar fotofiksācijām telpām J.Vītola mūzikas akadēmijā.
 • Latvijas Nacionālās Bibliotēkas tāmju ekspertīze, infrastruktūras objektu ekspertīze.
 • Vecās Ģertūdes baznīcas fasādes dekoratīvo un konstruktīvo elementu apsekošana un ekspertīze.

 

 • Rīgas Doma baznīcas nesošo konstrukciju apsekošana un izpēte.
 • Latvijas Televīzijas ēkas Zaķu salā tehniskā apsekošana.
 • Perorālo zāļu formu ražotnes Rīgā, Krustpils ielā 53c, paplašināšanas būvniecības autoruzraudzība.
 • Daugavpils PRPP kompleksa Daugavpils cietokšņa teritorijā tehniskā projekta ekspertīze.
 • Meža parka lielās estrādes tehniskā projekta ekspertīze.
 • Ārlietu ministrijas ēkas Valdemāra ielā 3, Rīgā rekonstrukcijas un restaurācijas tehniskā projekta ekspertīze.
 • 47.Eiropas Būvinženieru padomes konferences Rīgā, organizēšana. Galerija
 • Un daudzi citi.