Pakalpojumi

 • Projektu vadīšana
 • Būvniecības procesa vadīšana
 • Būvuzraudzība
 • Pakalpojumi būvobjektu sagatavošanā pieņemšanai ekspluatācijā
 • Būvizstrādājumu atbilstības izvērtēšana
 • Būvekspertīzes, tai skaitā – būvdarbu kvalitātes pārbaudes, būvdarbu apjomu un izmaksu aprēķini.
 • Ēku un būvju tehniskā apsekošana
 • Būvprojektu ekspertīze
 • Ēku un būvju energoaudits
 • Zaudējumu novērtējums dabas faktoru, avāriju un ugunsgrēku rezultātā.
 • Ugunsdrošības pasākumu pārskatu izstrādāšana
 • Konsultācijas pasīvo māju projektēšanā un būvniecībā
 • Iepirkumu dokumentācijas izstrādāšana projektēšanai un būvniecībai
 • Iepirkumu konkursu izvērtēšana
 • Koordinatora funkciju veikšana būvlaukumā
 • Semināri, apmācības un konferences