Par mums

SIA „LBS – Konsultants” ir dibināts ar mērķi sniegt visa veida inženierpakalpojumus  un apmācības būvniecības nozarē, izmantojot Būvinženieru savienības intelektuālo potenciālu.
SIA „LBS-Konsultants” dibinātājs un vienīgais īpašnieks ir LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBA – profesionāla, sabiedriska organizācija, kura savās biedru rindās apvieno vairāk kā 600 būvinženieru, praktiski arī visus vadošos speciālistus būvniecības nozarē – projektētājus, būvuzņēmējus, profesionālus  būvniecības organizatorus, mācību spēkus, zinātniekus u.c LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBA ir kompetentākā organizācija, kura var veikt visa veida inženierpakalpojumus būvniecībā, izvēloties speciālistus atbilstoši katras būves specifikai un tehniskajam līmenim.
SIA „LBS-Konsultants” savu pakalpojumu veikšanā kā ekspertus iesaista galvenokārt Būvinženieru savienības speciālistus, kā arī speciālistus no citām profesionālajām savienībām.

2011. gada 24. martā SIA „LBS-Konsultants” ieguvis  “Bureau Veritas” izdotus vadības un vides pārvaldības sistēmas standartu ISO 9001:2008  nr. DNKFRC93798B un ISO 14001:2004, nr. DNKFRV93798A sertifikātus, kas apliecina, ka organizācijas vadības sistēma ir auditēta un atbilst vadības sistēmas starptautisko standartu prasībām.

2010. gada 8. jūnijā SIA „LBS-Konsultants” ir ieguvis Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Licenci Nr. DIKS-10-159-ail, pieaugušo neformālās izglītības īstenošanai.

2011. gada 18. aprīlī SIA „LBS-Konsultants” ieguvis Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestādes – LBS-Konsultants mācību centra  reģistrācijas apliecību.