Semināri

Abonoments (06/04/2020)

Vebinārs – Būvniecības lietu dokumentu iesniegšana (jaunu un iesāktu papīrā) Būvniecības informācijas sistēmā (24.novembrī) (24/11/2020)

Vebinārs-Seminārs Īsais kurss tāmēšanā (26.novembrī) (26/11/2020)

Vebinārs- Seminārs -Būvuzraudzība vadoties no būvniecības regulējuma prasībām ceļu un tiltu nozarē (27.novembrī) (27/11/2020)

Vebinārs- Mūsdienu norobežojošo konstrukciju iestrādes nianses un tehnoloģijas (3.decembrī) (03/12/2020)

Vebinārs- Ugunsdrošības prasības būvniecībā (4.decembrī) (04/12/2020)

Vebinārs – Energoefektivitātes rādītāju prasības un risinājumi būvēm no 01.01.2021. ( 8.decembrī) (08/12/2020)

Vebinārs – Būvju tehniskā apsekošana (9.decembrī) (09/12/2020)

Vebinārs – Eirokodekss- būvkonstrukciju projektēšanas standartu sistēma (10.decembrī) (10/12/2020)

Vebinārs – Nesošie aukstuma tiltiņu pārrāvumi būvkonstrukcijās (11.decembrī) (11/12/2020)

Vebinārs – Elektroniskais būvdarbu žurnāls būvniecības procesā (15.decembrī) (15/12/2020)

Vebinārs – Īsais kurss tāmēšanā (16.decembrī) (16/12/2020)

Vebinārs – Būvdarbu būvuzraudzības likumdošana, būvdarbi un būvniecības izpilddokumentācija elektroniskajā vidē (17.decembrī) (17/12/2020)

Vebinārs – Būvniecības normatīvo aktu prasības (18.decembrī) (18/12/2020)

Vebinārs- LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība. Normatīvo prasību ievērošana projektos (21.decembrī) (21/12/2020)

Vebinārs- Ugunsdrošības prasību nodrošināšanai- ugunsizturīgie un speciālie betoni (28.decembrī) (28/12/2020)