Semināri

Abonoments (02/04/2022)

Vebinārs-betonēšana karstā laikā un arhitektūras betons (6.jūlijā) (06/07/2022)

Vebinārs-Ģeosintētisko materiālu un tiem radniecisko izstrādājumu pielietošana autoceļu konstrukcijās (7.jūlijā) (07/07/2022)

Vebinārs-Ekonomikas daļa kā būvprojekta sastāvdaļa- prasības, sastāvs (13.jūlijā) (13/07/2022)

Vebinārs-Standartizācijas loma būvniecībā-Eiropas standarti,Eirokodeksi, Latvijas nacionālie standarti (15.jūlijā) (15/07/2022)

Vebinārs-Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos, garbs augstumā un elektrodrošība (19.jūlijā) (19/07/2022)

Vebinārs- Izmaiņas būvju tehniskās apsekošanas noteikumos (21.jūlijā) (21/07/2022)

Seminārs- Starpsiena. Sausās būves sistēmas un tehnoloģijas (26.jūlijā) (26/07/2022)

Vebinārs-Būvniecības normatīvo aktu prasības (27.jūlijā) (27/07/2022)

Vebinārs-Ieceres (būvniecības lietas) BIS no lietas uzsākšanas līdz projektēšanas nosacījumu izpildei (29.jūlijā) (29/07/2022)

Vebinārs-Nokrišņu radītās problēmas un to risinājumi būvniecībā (3.augustā) (03/08/2022)

Vebinārs-Energoefektivitātes kritēriju kontrole ēku būvniecības laikā (4.augustā) (04/08/2022)

Vebinārs-Būvniecības tāmju pamati (10.augustā) (10/08/2022)

Vebinārs- Autoceļu virsmas apstrādes tehnoloģija (11.augustā) (11/08/2022)

Vebinārs-Ugunsdrošības prasības būvobjektiem un būvlaukumiem (12.augustā) (12/08/2022)

Seminārs-Elektroniskais būvdarbu žurnāls BIS ar jaunajām izmaiņām BIS funkcionalitātē (16.augustā) (16/08/2022)

Vebinārs-Ugunsdrošības prasību nodrošināšanai-ugunsizturīgie un speciālie betoni (18.augustā). (18/08/2022)

Vebinārs-Ēku būvdarbu vadīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām (24.augustā) (24/08/2022)

Vebinārs-Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos, darbs augstumā un elektrodrošība (25.augustā) (25/08/2022)

Vebinārs-Būvju tehniskā apsekošana atbilstoši LBN 405-21 prasībām (30.augustā) (30/08/2022)