Semināri

Abonoments (06/04/2020)

Vebinārs- Jaunais izaicinājums ēku energoefektivitātē- gandrīz nulles enerģijas ēkas (21.janvārī) (21/01/2021)

Vebinārs-Ugunsdrošības prasību nodrošināšanai- ugunsizturīgie un speciālie betoni (22.janvārī) (22/01/2021)

Vebinārs- Elektroniskais būvdarbu žurnāls būvniecības procesā (26.janvārī) (26/01/2021)

Vebinārs- Arhitektūras pieminekļu restaurācijas darbu tehnoloģijas (27.janvārī) (27/01/2021)

Vebinārs- Būvuzraudzība vadoties no būvniecības regulējuma prasībām ceļu un tiltu nozarē (2.februārī) (02/02/2021)

Vebinārs – Īsais kurss tāmēšanaā (3.februārī)_ (03/02/2021)

Vebinārs- Jaunākās tehnoloģijas un efektīvākie risinājumi inženierkonstrukcijās un būvizstrādājumu izvēlē (4.februārī) (04/02/2021)

Vebinārs- Ceļu specifikācijas 2019, ietverot autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas (9.februārī) (09/02/2021)

Vebinārs- Energoefektīva ēku renovācija Latvijas klimatiskajos apstākļos (11.februārī) (11/02/2021)

Vebinārs – Ugunsdrošības prasības būvniecībā (12.februārī) (12/02/2021)

Vebinārs- Būvdarbu vadītāja pienākumi būvdarbu gaitā un būvniecības izpilddokumentācija elektroniskajā vidē (16.februārī) (16/02/2021)

Vebinārs- Aktuālie jautājumi sakarā ar pēdējiem grozījumiem Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos (17.februārī) (17/02/2021)

Vebinārs- Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos un darbs augstumā (18.februārī) (18/02/2021)

Vebinārs- Savietotie jumti, zaļie jumti, terases, Pielietojamie būvizstrādājumi, iestrādes tehnoloģijas (23.februārī) (23/02/2021)

Vebinārs -Betona konstrukcijās lietojamu stiprinājumu projektēšana saskaņā ar Eirokodeksu EN 1992-4 (būtiskās izmaiņas, salīdzinot ar ETAG vadlīnijām, izmaiņas aprēķinos) (24.februārī) (24/02/2021)

Vebinārs- Elektroniskais būvdarbu žurnāls būvniecības procesā (26.februārī) (26/02/2021)