Semināri

Abonoments (06/04/2020)

Vebinārs- Ugunsdrošības prasības būvniecībā (10.jūlijā) (10/07/2020)

Vebinārs-Elektroniskais būvdarbu žurnāls būvniecības procesā (14.jūlijā) (14/07/2020)

Vebinārs-Latvijas būvniecības likumdošana praksē (16.jūlijā) (16/07/2020; 16/07/2020)

Vebinārs-Būvdarbu būvuzraudzība (22.jūlijā) (22/07/2020)

Vebinārs- Energoefektīvi būvizstrādājumi un to pielietošana (23.jūlijā) (23/07/2020)

Vebinārs- Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos (28.jūlijā) (28/07/2020)

Vebinārs-Elektroniskais būvdarbu žurnāls būvniecības procesā (30.jūlijā) (30/07/2020)

Vebinārs- Būvniecības lietu dokumentu iesniegšana (jaunu un uzsāktu papīrā) Būvniecības informācijas sistēmā (6.augustā) (06/08/2020)

Vebinārs-LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība. Normatīvo aktu prasību ievērošana projektos. (11.augustā) (11/08/2020)

Vebinārs – Aktuālie jautājumi saskaņā ar pēdējiem grozījumiem Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos (14.augustā) (14/08/2020)

Vebinārs- Standarti. Darbu izpilde. Praktiskie aspekti. (18.augustā) (18/08/2020)

Vebinārs- Isais kurs tāmēšanā (19.augustā) (19/08/2020)

Vebinārs- Elektroniskais būvdarbu žurnāls būvniecības procesā (20.augustā) (20/08/2020)

Vebinārs- Ceļu specifikācijas 2019, ietverot autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas (25.augustā) (25/08/2020)

Vebinārs- Būvju tehniskā apsekošana (26.augustā) (26/08/2020)

Vebinārs- Siltināšanas sistēmas (ETICS) ietekme uz ēkas energoefektivitāti un ilgmūžibu, telpu mikroklimatu un radīto dzīves telpu saskaņā ar ETAG 004 (27.augustā) (27/08/2020)