Semināri

Abonoments (06/04/2020)

Vebinārs-Seminārs Būvniecības lietu dokumentu iesniegšana (jaunu un uzsāktas papīrā) Būvniecības informācijas sistēmā (29.septembrī) (29/09/2020)

Seminārs- Būvniecības process no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā (1.oktobrī) (01/10/2020)

Vebinārs- Seminārs _Modernie betoni-piedevas, sastāvi, tehnoloģijas (6.oktobrī) (06/10/2020)

Vebinārs- Seminārs- Būvdarbu būvuzraudzība (7.oktobrī) (07/10/2020)

Vebinārs-seminārs- Būvkonstrukciju kondensācijas risku novērtējums (9.oktobrī) (09/10/2020)

Vebinārs-seminārs Elektroniskais būvdarbu žurnāls būvniecības procesā (13.oktobrī) (13/10/2020)

Vebinārs- Seminārs Elektroniskais būvdarbu žurnāls būvniecības procesā (13.oktobrī) (13/10/2020)

Vebinārs- Latvijas būvniecības likumdošana praksē (16.oktobrī) (16/10/2020)

Seminārs- Būvniecības projektu vadība atbilstoši būvniecības regulējumam (20.oktobrī) (20/10/2020)

Vebinārs- Seminārs- Īsais kurss tāmēšanā (22.oktobris) (22/10/2020)

Vebinārs- Seminārs Ugunsdrošības prasības būvniecībā (23.oktobrī) (23/10/2020)

Vebinārs – Seminārs Būvniecības lietu dokumentu iesniegšana (jaunu un uzsāktas papīrā) Būvniecības informācijas sistēmā (27.oktobrī) (27/10/2020)

Seminārs -Vebinārs- Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos (28.oktobrī) (28/10/2020)

Vebinārs-Seminārs – Būvju tehniskā apsekošana (29.oktobrī) (29/10/2020)

Būvdarbu tāmēšana (4.novembris) (04/11/2020)