Semināri

ABONEMENTS (01/02/2021)

Vebinārs- Jaunākās tehnoloģijas un efektīvākie risinājumi inženierkonstrukcijās un būvizstrādājumu izvēlē -JUMTI, MANSARDI, BALKONI (15.aprīlī) (15/04/2021)

Vebinārs-Pasīvās ugunsdrošības risinājumu pārskats un pielietojums (20.aprīlī) (20/04/2021)

Vebinārs-Elektroniskais būvdarbu žurnāls būvniecības procesā (21.aprīlī) (21/04/2021)

Vebinārs-Jaunais izaicinājums ēku energoefektivitātē (22.aprīlī) (22/04/2021)

Vebinārs-Būvdarbu būvuzraudzība (27.aprīlī) (27/04/2021)

Vebinārs-Būvniecības resursu patēriņa normēšana (28.aprīlī) (28/04/2021)

Vebinārs-Būvdarbu organižācija un darba vietu aprīkošana ceļu būvdarbu laikā (6.maijā) (06/05/2021)

Vebinārs- Mūsdienu norobežojošo konstrukciju iestrādes nianses un tehnoloģijas (7.maijā) (07/05/2021)

Vebinārs- Dzelzsbetona remonts un aizsardzība (11.maijā) (11/05/2021)

Vebinārs – Hidroizolācija-teorija un prakse (13.maijā) (13/05/2021)

Vebinārs- Ugunsdrošības prasības būvniecībā (14.maijā) (14/05/2021)

Vebinārs- Īsais kurss tāmēšanā (18.maijā) (18/05/2021)

Vebinārs- Energoefektīvas ēkas projektēšanas un būvniecības nosacījumi (19.maijā) (19/05/2021)

Vebinārs- Aktuālie jautājumi sakarā ar pēdējiem grozījumiem Vispērīgajos un speciālajos būvnoteikumos (20.maijā) (20/05/2021)

Vebinārs- Akmens segumu ielu atjaunošana pilsētās un kultūrvēsturiskajos centros (21.maijā) (21/05/2021)

Vebinārs- Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā (25.maijā) (25/05/2021)

Vebinārs – Kompozītu būvkonstrukciju aprēķins, saskaņā ar LVS EN 1994 (EC4) (26.maijā) (26/05/2021)

Vebinārs- Autoceļu virsmas apstrādes tehnoloģija (27.maijā) (27/05/2021)

Vebinārs- Būvju tehniskā apsekošana (28.maijā) (28/05/2021)