Semināri

Abonoments (06/04/2020)

Vebinārs- Latvijas būvniecības likumdošana praksē (16.oktobrī) (16/10/2020)

Seminārs- Būvniecības projektu vadība atbilstoši būvniecības regulējumam (20.oktobrī) (20/10/2020)

Vebinārs- Īsais kurss tāmēšanā (22.oktobrī) (22/10/2020)

Vebinārs- Ugunsdrošības prasības būvniecībā (23.oktobrī) (23/10/2020)

Vebinārs – Būvniecības lietu dokumentu iesniegšana (jaunu un iesāktu papīrā) Būvniecības informācijas sistēmā (27.oktobrī) (27/10/2020)

Vebinārs- Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos (28.oktobrī) (28/10/2020)

Vebinārs- Būvju tehniskā apsekošana (29.oktobrī) (29/10/2020)

Vebinārs – Seminārs Būvdarbu būvuzraudzība (3.novembrī) (03/11/2020)

Būvdarbu tāmēšana (4.novembris) (04/11/2020)

Vebinārs-Seminārs Ēku būvdarbu vadīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām (5.novembrī) (05/11/2020)

Vebinārs-Seminārs Elektroniskais būvdarbu žurnāls būvniecības procesā (10.novembrī) (10/11/2020)

Vebinārs, Seminārs -Ugunsdrošības prasības būvniecībā (12.novembrī) (12/11/2020)

Seminārs -Hidroizolācija – teorija un prakse (13.novembrī) (13/11/2020)

Vebinārs- Seminārs- Būvju tehniskā apsekošana (17.novembrī) (17/11/2020)

Vebinārs -Seminārs Aktuālie jautājumi sakarā ar pēdējiem grozījumiem Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos (19.novembrī) (19/11/2020)

Vebinārs – Būvniecības lietu dokumentu iesniegšana (jaunu un iesāktu papīrā) Būvniecības informācijas sistēmā (24.novembrī) (24/11/2020)

Vebinārs-Seminārs Īsais kurss tāmēšanā (26.novembrī) (26/11/2020)

Vebinārs- Seminārs -Būvuzraudzība vadaoties no būvniecības regulējuma prasībām ceļu un tiltu nozarē (27.novembrī) (27/11/2020)