Semināri

Abonoments (06/04/2020)

Vebinārs – Aktuālie jautājumi saskaņā ar pēdējiem grozījumiem Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos (14.augustā) (14/08/2020)

Vebinārs- Standarti. Darbu izpilde. Praktiskie aspekti. (18.augustā) (18/08/2020)

Vebinārs- Isais kurs tāmēšanā (19.augustā) (19/08/2020)

Vebinārs- Elektroniskais būvdarbu žurnāls būvniecības procesā (20.augustā) (20/08/2020)

Vebinārs- Ceļu specifikācijas 2019, ietverot autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas (25.augustā) (25/08/2020)

Vebinārs- Būvju tehniskā apsekošana (26.augustā) (26/08/2020)

Vebinārs- Siltināšanas sistēmas (ETICS) ietekme uz ēkas energoefektivitāti un ilgmūžibu, telpu mikroklimatu un radīto dzīves telpu saskaņā ar ETAG 004 (27.augustā) (27/08/2020)

Vebinārs- Modernie betoni: piedevas, sastāvs, tehnoloģijas (3.septembrī) (03/09/2020)

Vbinārs-LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība . Normatīvo aku ievērošana projektos.(8.septembrī) (08/09/2020)

Vebinārs- Ugunsdrošības prasības būvniecībā (9.septembrī) (09/09/2020)

Vebinārs- Ekonomikas daļa kā būvprojekta sastāvdaļa- prasības, sastāvs (10.septembrī) (10/09/2020)

Seminārs-Būvbiecības projektu vadība atbilstoši būvniecības regulējumam (14.septembrī) (14/09/2020)

Vebinārs-Elektroniskais būvdarbu žurnāls būvniecības procesā (15.septembrī) (15/09/2020)

Vebinārs-Kompozītu būvkonstrukciju aprēķins saskaņā ar LVS EN 1994 (EC4) (17.septembrī) (17/09/2020)

Vebinārs- Būvniecības normatīvo aktu prasības (18.septembrī) (18/09/2020)

Būvdarbu tāmēšana (23.,30.septembris, 14.,21.oktobris, 4.novembris) (23/09/2020)

Vebinārs- Būvniecības lietu dokumetu iesniegšana (jaunu un uzsāktas papīrā) Būvniecības informācijas sistēmā (29.septebī) (29/09/2020)

Seminārs-Būvniecības process- no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā (30.septembrī) (30/09/2020)