Semināri

ABONEMENTS (01/02/2021)

Vebinārs- Ceļu specifikācijas 2019 ar grozījumiem Nr.1 un Nr.2, ietverot autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas (18.janvārī) (18/01/2022)

Vebinārs -Būvniecības tāmju pamati (19.janvārī) (19/01/2022)

Vebinārs- Izmaiņas būvju tehniskās apsekošanas noteikumos (20.janvārī) (20/01/2022)

Vebinārs- Ugunsdrošības prasības būvniecībā (24.janvārī) (24/01/2022)

Vebinārs-Energoefektivitātes kritēriju kontrole ēku būvniecības laikā (25.janvārī) (25/01/2022)

Vebinārs-Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos, darbs augstumā un elektrodrošība (27.janvārī) (27/01/2022)

Vebinārs- Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā ar jaunām izmaiņām BIS funcionalitātā (28.janvārī) (28/01/2022)

Vebinārs- Inovatīvie un ilgtspējīgie betoni 3D būvniecībai (1.februārī) (01/02/2022)

Vebinārs-Akmens segumu ielu atjaunošana pilsētās un kultūrvēsturiskajos centros (2.februārī) (02/02/2022)

Vebinārs-Energoefektīvu ēku projektēšanas nosacījumi un parametri. Projektēšanas uzdevums. (3.februārī) (03/02/2022)

Vebinārs-Tiltu ekspluatācija un regulārās pārbaudes (8.februārī) (08/02/2022)

Vebinārs-Jaunākās tehnoloģijas un efektīvākie risinājumi inženierkonstrukcijās un būvizstrādājumu izvēlē (9.februārī) (09/02/2022)

Vebinārs-Īsais kurss tāmēšanā lietpratējiem (16.februārī) (16/02/2022)

Vebinārs- Būves pamati (17.februārī) (17/02/2022)

Vebinārs- Būvniecības normatīvo aktu prasības (18.februārī) (18/02/2022)

Vebinārs-Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos. Darbs augstumā un elektrodrošība (22.februārī) (22/02/2022)

Vebinārs-Būvuzraudzība praksē (23.februārī) (23/02/2022)

Vebinārs-Prasības būvizstrādājumu un iekārtu atbilstības novērtēšanai (24.februārī) (24/02/2022)

Vebinārs-Izmaiņas būvju tehniskās apsekošanas noteikumos (25.februārī) (25/02/2022)

Vebinārs-Autoceļu virsmas apstrādes tehnoloģija (28.februārī) (28/02/2022)

Vebinārs-Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā ar jaunām izmaiņām BIS funkcionalitātē (1.martā) (01/03/2022)

Vebinārs-Ugunsdrošības prasības būvniecībā (3.martā) (03/03/2022)

Vebinārs-Autoceļu projektēšana. Kā top būvprojekts. (9.martā) (09/03/2022)

Vebinārs-FIDIC līgumi-piemērošanas prakse (15.martā) (15/03/2022)