Semināri

ABONEMENTS (01/02/2021)

Trīs vebināru cikls (7.septembrī) (07/09/2021)

Vebinārs-AUGSTAS VEIKTSPĒJAS BETONI UN NANOBETONI (7.septembrī) (07/09/2021)

Vebinārs-Latvijas būvniecības likumdošana praksē (19.oktobrī) (19/10/2021)

Vebinārs-Ekonomikas daļa kā būvprojekta sastāvdaļa-prasības, sastāvs (20.oktobrī) (20/10/2021)

Vebinārs-Izmaiņas būvju tehniskās apsekošanas noteikumos (apsekošanas kārtība, atzinuma noformēšana) 21.oktobrīrī (21/10/2021)

Vebinārs-Energoefektivitātes kritēriju kontrole ēku būviecības laikā (26.oktobrī) (26/10/2021)

Vebinārs-Ceļu specifikācijas 2019 ar grozījumiem Nr.1 un Nr.2 (28.oktobrī) (28/10/2021)

Seminārs-Vebinārs-Elektroniskais būvdarbu žurnāls būvniecības procesā (29.oktobrī) (29/10/2021)

Vebinārs- Būvuzraudzība praksē (2.novembrī) (02/11/2021)

Vebinārs-Seminārs- Arhitektūras pieminekļu restairācijas darbu tehnoloģijas (3.novembrī) (03/11/2021)

Vebinārs- Būvdarbu organizācija un darba vietu aprīkošana ceļu būvdarbu laikā (4.novembrī) (04/11/2021)

Vebinārs-Seminārs- Energoefektīva ēku renovācija Latvijas klimatiskajos apstākļos (10.novembrī) (10/11/2021)

Vebinārs-Jumtu ieklāšanas darbu tehnoloģija un uzraudzība (11.novembrī) (11/11/2021)

Vebinārs- Autoceļu projektēšana (12.novembrī) (12/11/2021)

Vebinārs- Būvdarbu vadītāja pienākumi būvdarbu gaitā un būvniecības izpilddokumentācija elektroniskajā vidē (16.novembrī) (16/11/2021)

Vebinārs- Ugunsdrošības prasības būvniecībā (17.novembrī) (17/11/2021)

Vebinārs-Īsais kurss tāmēšanā (23.novembrī) (23/11/2021)

Vebinārs-Betona konstrukcijās lietojamo stiprinājumu projektēšana saskaņā ar Eirokodeksu EN 1992-4 (EC2.4 daļa) (būtiskās izmaiņas salīdzinot ar ETAG vadlīnijām, izmaiņas aprēķinos ) (24.novembrī)r (24/11/2021)

Vebinārs-Izmaiņas būvju tehniskās apsekošanas noteikumos (25.novembrī) (25/11/2021)

Vebinārs-Būvniecības normatīvo aktu prasības (26.novembrī) (26/11/2021)

Vebinārs-Seminārs-Elektroniskais būvdarbu žurnāls būvniecības procesā (30.novembrī) (30/11/2021)

Vebinārs-Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos, darbs augstumā un elektro drošība (1.decembrī) (01/12/2021)

Vebinārs-Ēkas funkcionālie slāņi, blīvums, ietekme uz energoefektivitāti (2.decembrī) (02/12/2021)