Semināri

ABONEMENTS (01/02/2021)

Vebinārs- Īsais kurss tāmēšanā (18.maijā) (18/05/2021)

Vebinārs- Energoefektīvas ēkas projektēšanas un būvniecības nosacījumi (19.maijā) (19/05/2021)

Vebinārs- Aktuālie jautājumi sakarā ar pēdējiem grozījumiem Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos (20.maijā) (20/05/2021)

Vebinārs- Akmens segumu ielu atjaunošana pilsētās un kultūrvēsturiskajos centros (21.maijā) (21/05/2021)

Vebinārs- Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā (25.maijā) (25/05/2021)

Vebinārs- Kompozītu būvkonstrukciju aprēķins saskaņā ar LVS EN 1994 (EC4). Ēku nesošo konstrukciju monitorings pie ārējās vides izraisītām vibrācijām (26.maijā) (26/05/2021)

Vebinārs- Autoceļu virsmas apstrādes tehnoloģijas (27.maijā) (27/05/2021)

Vebinārs- Būvju tehniskā apsekošana (28.maijā) (28/05/2021)

Vebinārs- Būvdarbu vadītāja pienākumi būvdarbu gaitā un būvniecības izpilddokumentācija elektroniskajā vidē (31.maijā) (31/05/2021)

Vebinārs- Jaunais standarts LVS 1061:2020 . Ģipša plāksnes un ģipša plākšņu sistēmas. Plānošanas un lietošanas noteikumi (1.jūnijā) (01/06/2021)

Vebinārs-Būvdarbu organizācija un darba vietu aprīkošana ceļu būvdarbu laikā (3.jūnijā) (03/06/2021)

Vebinārs-Ugunsdrošības prasības būvniecībā (11.jūnijā) (11/06/2021)

Vebinārs- Darba aizsardzības koordinācija būvlaukums, darbs augstumā un elektrodrošība (16.jūnijā) (16/06/2021)

Vebinārs-Būvniecības normatīvo aktu prasības (18.jūnijā) (18/06/2021)

Vebinārs- Autoceļu virsmas apstrādes tehnoloģija (29.jūnijā) (29/06/2021)