Semināri

ABONEMENTS (01/02/2021)

Vebinārs-Īsais kurss tāmēšanā (28.jūlijs) (28/07/2021)

Vebinārs- Ar saistvielām saistīta minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība aukstā veidā (3.augustā) (03/08/2021)

Vebinārs-Mūsdienu stiklotās konstrukcijas (5.augustā (05/08/2021)

Vebinārs-Būvdarbu vadītāja pienākumi būvdarbu gaitā un būvniecības izpilddokumentācija elektroniskajā vidē (11.augustā) (11/08/2021)

Vebinārs-Būvju tehniskā apsekošana (12.augustā) (12/08/2021)

Vebinārs-Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos (17.augustā) (17/08/2021)

Vebinārs-Aktuālie jautājumi sakarā ar pēdējiem grozījumiem Vispārīgajos un speciālajos noteikumos (18.augustā) (18/08/2021)

Vebinārs-Būvniecības resursu patēriņa normēšana (19.augustā) (19/08/2021)

Vebinārs- Līmētās dubult-T koka sijas (24.augustā) (24/08/2021)

Vebinārs-Prasības būvizstrādājumu un iekārtu atbilstības novērtēšanai (26.augustā) (26/08/2021)

Vebinārs-Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluācijā (31.augustā) (31/08/2021)